MẬT KHẨU

Để tránh tình trạng REUP mình đành phải đặt mật khẩu một số bộ truyện, mọi người yên tâm mật khẩu rất dễ

 

Gợi ý mật khẩu chung cho tất cả các bộ truyện là tên truyện viết liền, viết thường, không dấu.

 

Ví dụ: Bùng Nổ thì sẽ là bungno